Körkort

Timrå Trafik Center erbjuder dig körkort för BE, C, CE och D. Vi har lång erfarenhet och goda referenser.

Körkortstillstånd

Körkortstillstånd krävs när du ska ta en ny körkortsbehörighet. För BE-behörighet ska du skicka in ansökan och bifoga hälsodeklaration med intyg om synprövning. För tyngre behörigheter skall ansökan kompletteras med läkarintyg. Vi hjälper dig med din ansökan.
Läs mer »

BE – Personbil med tungt släp

Utbildningen är en påbyggnad av B-körkortet och omfattas av en praktisk och en teoretisk del. Den teoretiska delen innebär att du måste repetera teorin för B-körkort samt bygga på med kunskap om släp till personbil. Det praktiska provet innehåller ihop/isär-koppling, säkerhetskontroll, funktionsbeskrivning och ett manöverprov där det bl.a ska backas på en uppställd bana. Är detta godkänt blir det körning i trafik med stads- och landsvägskörning. Kostnad för ett BE-körkort är ca. 5 000 – 8 000 kr beroende på vana sedan tidigare vid att köra med släp, inkl Trafikverkets avgifter. Är ni ett större sällskap eller många inom företaget/klubben som vill skaffa BE-kort så kan vi ordna kurser anpassade till Er.
Läs mer »

C – Tung lastbil

C-kort ger dig rätt att köra lastbil över 7,5 ton i totalvikt. Vi har lång erfarenhet av lastbilsutbildning och goda referenser.

Teoriutbildningen består av en repetition av dina trafikkunskaper för B-kortet samt en komplettering med det som gäller C-kortet. Du tränar på övningstester vid datorn hemma via internet. I teoripaketet ingår STR:s läromedel för tung trafik. När du är klar bokar vi tid åt dig för teoriprov.

Den praktiska utbildningen syftar till att du ska lära dig att köra en riktig lastbil under realistiska förhållanden. Du får samtidigt lära dig hur lastbilen fungerar rent tekniskt. Det är viktigt att du som förare skall kunna sköta om ditt fordon. Körprovet består av en praktisk och en berättande säkerhetskontroll som du ska genomföra innan du åker ut på väg. Beräknad utbildningstid är 3-5 veckor om du studerar på heltid. Själva utbildningen tar normalt 2-3 veckor men sen tar det lite tid att få provtid hos Trafikverket. Hur du lägger upp tiden för utbildningen är upp till dig och vilken möjlighet du har tidsmässigt. Vi anpassar takten efter din tid. Kostnaden är individuell men du får räkna med mellan 10 000 – 15 000 kronor beroende på vana, inkl Trafikverkets avgifter. Är du intresserad av CE-behörighet (tung lastbil med tungt släp) bör du säga till om det redan från början eftersom det blir lättare att planera din utbildning, men du måste trots allt gå igenom C-behörigheten först. Om du ska utföra godstransporter med lastbil krävs i de flesta fall numer även yrkeskompetens. Läs mer under fliken yrkeskompetens.
Läs mer »

CE- tung lastbil med tungt släp

CE-behörighet ger dig rätt att köra tung lastbil med tungt släp. För att kunna ta ett CE-körkort krävs att du har eller tar ett C-körkort först. Man kan säga att det är en påbyggnad på C-kortet. Utbildningen är mycket lik den utbildning du får när du tar C-körkort, men man lägger till släpet och tränar mycket på backning.

Ekipagen vi har här på våra trafikskolor är 20-24 meter långa, vilket gör att du klarar det mesta efter utbildningen. Du måste göra ett teoriprov för CE som liknar de andra teoriproven förutom att du testas på dina kunskaper om lastbil och släp. Det praktiska provet innehåller ihopkoppling och en praktisk och muntlig säkerhetskontroll. Därefter ska du kunna visa upp att du kan manövrera fordonet bakåt på en bana som förarprövaren har ställt upp. Om backningen går bra får du sedan fortsätta provet ute på väg. När du avslutar provet ska du visa att du kan koppla ifrån fordonen och parkera. Manöverprovet går ut på att du skall ställa upp och backa med lastbil och släp inom ett begränsat utrymme på tid. Antalet lektioner du behöver för att klara av ett CE-kort är olika från person till person. Backningen är oftast det som styr hur lång tid du behöver. Att ta C/CE samtidigt är ganska vanligt. Då fokuserar man på C först och blandar in släpet när tillfälle ges, men trots det så måste du gå igenom Trafikverkets prov på C innan du får göra något prov på CE.
Läs mer »

D – Buss

I dagsläget kan vi enbart erbjuda D-kortsutbildning för dig som har tillgång till egen buss eller som kan hyra en buss för utbildning.
D-behörighet ger dig rätt att köra fordon som tar mer än 8 passagerare. Bussutbildningen syftar till att ge dig goda kunskaper om busskörning och bussens konstruktion för att du ska klara dig som bussförare.

Teoriutbildningen består av en repetition av dina trafikkunskaper för B-kortet samt en komplettering med det som gäller D-kortet. Du tränar på övningstester vid datorn hemma via internet. I teoripaketet ingår STR:s läromedel för tung trafik. När du är klar bokar vi tid åt dig för teoriprov. Den praktiska utbildningen syftar till att du ska lära dig att köra en riktig buss under realistiska förhållanden. Du får samtidigt lära dig hur bussen fungerar rent tekniskt. Det är viktigt att du som förare skall kunna sköta om ditt fordon. Körprovet består av en praktisk och en berättande säkerhetskontroll som du ska genomföra innan du åker ut på väg. Beräknad utbildningstid är 4 - 6 veckor om du studerar på heltid. Själva utbildningen tar normalt 4 - 5 veckor men sen tar det lite tid att få provtid hos Trafikverket. Hur du lägger upp tiden för utbildningen är upp till dig och vilken möjlighet du har tidsmässigt. Vi anpassar takten efter din tid. Kostnaden är individuell men du får räkna med mellan 15 000 – 20 000 kronor beroende på vana, inkl Trafikverkets avgifter.
Läs mer »

INTRESSEANMÄLAN

Här kan du göra en intresseanmälan för att delta i någon av våra kurser:TIMRÅ TRAFIK CENTER

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012