Truck- och maskinförarutbildning


Utbildningar för truck och hjullastare.


TYVÄRR SÅ KAN VI FÖR NÄRVARANDE INTE GENOMFÖRA NÅGON TRUCK- ELLER MASKINFÖRARUTBILDNING DÅ VÅR ORDINARIE TRUCKINSTRUKTÖR HAR GÅTT I PENSION. VI ÅTERKOMMER MED DENNA UTBILDNING OM VI HITTAR EN ERSÄTTARE.

Truck

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som arbetar med truck ha sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och erhållit arbetsgivarens tillstånd. Arbetsmarknadens parter har därför tagit fram "Riktlinjer för truckförarens kunskaper och färdigheter - TLP10", som i detalj beskriver innehåll och kursmål.

TLP10 rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Timrå Trafik Center har utbildningsavtal med TYA. Vi utbildar för samtliga trucktyper men vi har inte tillgång till samtliga truckar, utan i vissa fall behöver vi hyra in den trucktyp som efterfrågas.

Det finns olika tillvägagångssätt för att erhålla ett truckkort:
• Truck typ A – beräknad tidsåtgång 2 dagar
• Truck typ A och B – beräknad tidsåtgång 40 timmar
• För truck typ C så är det 2 dagar/trucktyp som krävs

Om man har erfarenhet så kan utbildningstiden bli kortare och man genomför en s.k. valideringsutbildning. Utbildningen omfattar 50/50 teori och praktik samt avslutas med både ett teoretiskt och praktiskt prov. Efter genomgången och godkänd utbildning anmäls deltagaren till TYA:s trucknät och truckkortet utfärdas. För att kunna delta i utbildningen krävs att du har körkort, lägst traktorkort, undantag finns.

För företag kan man genomföra en s.k. ”intern utbildning”. Då utbildas deltagarna på företaget och truckkortet gäller enbart för företaget. Detta är en kortare utbildning.
 

Hjullastare – godshantering

För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. Hjullastare godshantering ger dig rätt att arbeta med ett motorredskap och kunna utföra lastning och lossning av olika typer av gods med såväl pallgafflar, skopa och kranarm. Snöröjning kan också vara något som räknas till godshantering.

Vid erfarenhet under 30 månader kan man genomföra valideringsutbildning. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov. Efter genomgången och godkänd utbildning utfärdas ett utbildningsbevis.

För dig som har 30 månaders erfarenhet och arbetsgivare kan intyga detta så kan man genomföra ett kompetensprov, vilket omfattar ett teoretiskt och praktiskt prov. Efter godkänt prov utfärdas ett yrkesbevis.

Kompetensprov kan även göras på följande maskintyper:
• Hjullastare- godshantering
• Hjullastare- anläggning
• Teleskoplastare
• Grävmaskin och grävlastare

De två sista maskintyperna måste deltagarna själva tillhandahålla, alternativt så kan Timrå Trafik Center hyra dessa maskiner mot en extra kostnad.

INTRESSEANMÄLAN

Här kan du göra en intresseanmälan för att delta i någon av våra kurser:TIMRÅ TRAFIK CENTER

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012