ADR – Farligt gods

ADR-intygen är uppdelade beroende på vilka ämnen det gäller eller hur man transporterar det farliga godset. Mängden farliga godstransporter ökar ständigt och det anses näst intill vara ett krav att lastbilsförare innehar ADR-intyg.

ADR

Grund/styckegods – 3 dagar
Ger dig rätt att köra alla ämnen utom explosiva varor och radioaktiva ämnen.
Kursen ger tillräckliga kunskaper för att kunna utföra transporter av farligt gods, såsom styckegods och tankcontainer upp till 3000 liter samt fast monterad tank på max 1000 liter. Kursen innehåller även brandövning, LABC *, kemikaliekännedom och kunskap om hantering av spill.
* LABC=Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock.

Klass 1 kurs
En endagskurs som är en påbyggnad av grundkursen. Den ger dig rätt att transportera explosiva varor (sprängämnen).

Klass 7 kurs
En endagskurs som är en påbyggnad av grundkursen. Den ger dig rätt att transportera radioaktiva varor.

Tankkurs
En tvådagarskurs som ger dig rätt att få utföra tanktransporter och även transport av tankcontainer över 3000 liter.

ADR repetition

Repetitionsutbildning ska genomföras inom 5 år från då ditt ADR-intyg utfärdades. Du kan gå repetitionsutbildning efter 4 år utan att förlora någon giltighetstid på ditt intyg.

Grundutbildning/styckegods
2 dagar

Klass 1
2 timmar

Klass 7
2 timmar

Tank
1 dag

1.3 kurs
Det är en utbildning för den personal som i sitt dagliga arbete hanterar farligt gods, t.ex bussförare, lagerpersonal etc. Vi bedriver även utbildning åt större åkerier som vi genomför på plats hos er.
Läs mer »

INTRESSEANMÄLAN

Här kan du göra en intresseanmälan för att delta i någon av våra kurser:TIMRÅ TRAFIK CENTER

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012