Trafikverkets kravkurser för Arbete på Väg

Vi genomför samtliga kravutbildningar för den som ska arbeta på väg där Trafikverket är väghållare. Om ett större företag önskar genomföra utbildningar på plats för sin personal så kan vi ordna med detta.

Kursen Säkerhet på väg är obligatorisk för dig som arbetar med vägarbeten på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift. Den är också ett krav för att du ska få gå kurserna Vakt och Påbyggnad. Påbyggnadskursen riktar sig till dig som är utmärkningsansvarig. Hjälp på väg och Miljö är fristående kurser.

Säkerhet På Väg

Ersätts fr.o.m. 1/12 2011 av kurserna Nivå 1 och 2 som genomförs under en och samma dag, på 8 timmar.

Hjälp På väg

Tidsåtgång 8 timmar. Kursen Hjälp på väg riktar sig i första hand till människor som har vägen som arbetsplats, det vill säga personal som arbetar minst 100 timmar/år på objekt där Trafikverket är beställare. I andra hand riktar sig kursen till samtliga trafikanter.

Miljö

Tidsåtgång 4 timmar. Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper om Trafikverkets sektorsroll, miljöhot, energianvändning och krav i upphandlingen och om hur man kan påverka detta i sitt dagliga arbete. Deltagarna ska efter kursen vara motiverade att arbeta självständigt och innovativt med inriktningen att driva verksamheten på ett miljöanpassat sätt.
Läs mer »

INTRESSEANMÄLAN

Här kan du göra en intresseanmälan för att delta i någon av våra kurser:TIMRÅ TRAFIK CENTER

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012