Fordonsmonterad kran/timmerkran

För att kunna arbeta som förare av lastbilsmonterad kran krävs att du har C-körkort och har erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna sköta kranen på ett säkert sätt.

För att erhålla ett utbildningsbevis eller ett yrkesbevis från TYA så ska du skriva godkänt teoriprov och utföra minst 4 olika praktiska manövreringsprov. Vi utbildar dig till godkänd kranförare enligt TYA:s direktiv med TYA-godkända lärare.

Vill du arbeta med lastbilsmonterad kran så kan du arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i 2 kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 ton/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 ton/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis på dessa krävs att du gör ytterligare ett prov. Det praktiska provet måste då göras på en kran över 26 ton/m.

Utbildningen är på 40 timmar för dig som inte har någon erfarenhet. Om du har erfarenhet men den är mindre än 30 månader, så kan du genomföra en valideringsutbildning. Tidsåtgång för denna bedöms individuellt. I båda typerna utfärdas efter genomgången utbildning och godkänt prov ett utbildningsbevis.

Du som har 30 månaders erfarenhet och kan styrka det med ett arbetsgivarintyg kan genomföra ett kompetensprov. Efter godkänt prov utfärdas ett yrkesbevis.

INTRESSEANMÄLAN

Här kan du göra en intresseanmälan för att delta i någon av våra kurser:TIMRÅ TRAFIK CENTER

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012