Heta Arbeten

Brandfarliga arbeten kan förorsaka stor brandfara. Heta arbeten är de arbeten som utförs med metoder som alstrar värme eller ger ifrån sig gnistor.

Godkänd utbildning och certifiering samt medvetenhet och ansvarstagande är vad som krävs för att få utföra Heta arbeten. Eldupphör har lång erfarenhet av att utbilda, även på andra språk än svenska!

Heta brandfarliga arbeten kan vara:
• Svetsning
• Lödning
• Torkning
• Tätskiktsarbete
• Arbete med rondell
• Arbete med brännare
• Arbete med tigersåg

Förhindra brand!

Både personen som utför Heta arbeten och den som är brandvakt skall ha giltig certifiering och det är samtliga inblandades ansvar att förhindra att brand uppstår och sprider sig. Enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter skall den som ger ut tillstånd för utförande av Heta arbeten inneha en giltig certifiering, om detta är en återkommande uppgift.

Utbildningen Heta arbeten lär dig mer om:
• Lagar och försäkringsvillkor
• Organisation och ansvar
• Brandkunskap
• Förebyggande åtgärder
• Brandfarlig vara samt EX-miljö (explosionsfarlig miljö)
• Tätskiktsarbete

Kursen innehåller även praktiska övningar. Efter avslutad utbildning får deltagarna ett certifikat för 5 år och som är giltigt för Heta arbeten i hela Skandinavien.

INTRESSEANMÄLAN

Här kan du göra en intresseanmälan för att delta i någon av våra kurser:TIMRÅ TRAFIK CENTER

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012